Ajodynamiikkasimulointi

Teemme dynamiikkasimulointia MSC.Software Adams -ohjelmistolla. Voimme rakentaa sopivan mallin alusta pitäen, tai voimme hyödyntää jo tekemiämme malleja.

Simuloinnin avulla tuotekehityskustannuksia voidaan pienentään huomattavasti:

– Fyysisten prototyyppien määrää voidaan pienentää

– Voidaan jo suunnitteluvaiheessa eliminoida huonoja ratkaisuja

– Testausvaihetta voidaan lyhentää